Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

30/01/2023

Рішення сесії сільської ради від 19.12.2022 № 734-20-VIII «Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після закінчення закладів освіти Вороньківської сільської ради на 2023-2025 роки»

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 19.12.2022р.                           с. Вороньків                          № 734-20-VIII

 

 

Про затвердження Програми надання одноразової допомоги  дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після закінчення закладів освіти Вороньківської сільської ради на 2023-2025 роки

         Керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 20, 91 Бюджетного кодексу України, статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  п. 13, 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), з метою створення додаткових умов в громаді для соціальної адаптації та  матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після закінчення закладів середньої освіти, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту Вороньківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування  після закінчення закладів середньої освіти Вороньківської сільської ради на 2023-2025 роки (додається).

2. Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на  комісію з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту .

 

Сільський голова                                                            Любов ЧЕШКО

 

                                                                   Затверджено

 рішенням сесії Вороньківської сільської ради

                                                                              від 19.12.2022 року

                                                                              № 734-20-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після закінчення закладів середньої освіти Вороньківської сільської ради

 на 2023-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік

  1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення 

програми

Виконавчий комітет

Вороньківської сільської  ради

2

 

Підстава для розроблення

програми

 

Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Конституція України, ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закон України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», стаття 25 Закону України «Про охорону дитинства», п. 13, 14 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет  Вороньківської  сільської ради

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету  Вороньківської  сільської ради

5.

Учасники (співвиконавці) програми

Служба у справах дітей виконавчого комітету Вороньківської сільської ради

6.

Термін виконання програми

2023 – 2025 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Вороньківської сільської ради та інші джерела, не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг фінансовихресурсів, необхідних для реалізації

програми

Всього (тис.грн)

у тому числі, за роками (тис.грн)

00,00

2023

2024

2025

00,00

 

00,00 

 

00,00

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Програма розроблена на виконання Конвенція ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Конституції України, Закону України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», стаття 25 Закону України «Про охорону дитинства», п. 13, 14 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 (із змінами) «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

 

ІІІ.  МЕТА ПРОГРАМИ

            Метою Програми є створення додаткових умов в громаді для соціальної адаптації, соціокультурному розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після закінчення  закладів загальної середньої освіти.

           

 

ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАХОДІВ  РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

             За даними служби у справах дітей  виконавчого комітету Вороньківської сільської ради за місцем знаходження обліково-статистичних карток, первинному обліку, перебуває 12 дітей, тому Для досягнення визначеної цією програмою мети необхідно забезпечити здійснення організаційних заходів шляхом:

 

  • забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після закінчення  закладів загальної середньої освіти;
  • забезпечення контролю, координації, планування та ефективного   використання ресурсів, необхідних для виконання Програми;
  • розмір одноразової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України і не є меншою шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку;
  • виплата одноразової допомоги здійснюється на підставі заяви, паспорта, документа про закінчення закладу загальної середньої освіти отримувача цієї допомоги;
  • списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили заклади загальної середньої освіти і стоять на первинному обліку подає служба у справах дітей  виконавчого комітету Вороньківської сільської ради.

 

 

 

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

         Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок бюджету Вороньківської сільської ради, а також інших не заборонених законом джерел.

          Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням сільської ради про бюджет  Вороньківської сільської ради.

           Протягом року можливе коригування Програми в разі необхідності.

 

VI.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

           Виконання Програми  підвищить рівень соціального захисту, поліпшення соціопсихологічного, матеріального стану дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

        Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом виконання заходів щодо реалізації Програми.

       Відповідальним виконавцем  Програми є  Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету  Вороньківської  сільської ради 

      Організаційний супровід та координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює служба у справах дітей  виконавчого апарату  Вороньківської сільської  ради.

       Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється комісією  з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту Вороньківської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Віталіна СПИ

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення