Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

31/01/2023

Рішення сесії сільської ради від 19.12.2022 № 730-20-VIII «Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 рік»

 

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 19.12.2022р.                               с. Вороньків                          № 730-20-VIII

 

 

Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 рік

 

             З метою соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої  допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг; відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26Закону  України  «Про   місцеве  самоврядування   в  Україні», статей 89, 91   Бюджетного  кодексу  України; враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності та з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, Вороньківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності та з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

Сільський голова                                                                Любов ЧЕШКО

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

            рішенням  Вороньківської сільської ради

                                                                   від 19.12.2022

                                                                   № 730-20-VIII        

 

 

 

 

  

ПРОГРАМА

 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Вороньків

2022

Паспорт  Програми

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради 

2

Підстава про розроблення

 програми

Постанова Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2020 р. N 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»,  пункт  шостий  статті  13 Закону України від 17 січня 2019 року

 № 267-1-VIII

 «Про соціальні послуги».

3

Розробник Програми

Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради

4

Співрозробник Програми

Вороньківська сільська рада

5

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради 

6

Термін виконання Програми

2023рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Вороньківської сільської ради КПКВ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, грн.

         0 000   грн.

 

1.   Мета та основні завдання Програми

          Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» і спрямована  на  посилення соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації  та  повернення  до  повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Вороньківської сільської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

        З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та можливості до самообслуговування. Станом  на  01.12.2022року на території   Вороньківської сільської ради  проживає майже 500 осіб з інвалідністю. Погіршується стан здоров’я та відповідно здатність до самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, які проживають далеко від родичів і не перебувають на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Основним  завданням  Програми  є:

•    соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги  шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку життєдіяльності;

•    попередження виникнення  складних  життєвих  обставин;

•    створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих проблем.

2.   Основні напрямки реалізації

     Реалізація  заходів  Програми  здійснюється  шляхом  виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в розмірах, визначених рішенням сесії сільської ради у відповідності з вимогами діючого законодавства.

    Компенсація  призначається  фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Призначення компенсації здійснюється управлінням соціального захисту населення Бориспільської районної державної адміністрації в порядку, встановленому діючим законодавством.

     Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України « Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

     Перерахування коштів здійснюється з бюджету Вороньківської сільської ради головному розпоряднику  бюджетних  коштів,  визначеному  рішенням сесії сільської  ради  в  межах  бюджетних  призначень на поточний рік.

Головний розпорядник коштів:

•    організовує систематизацію та зберігання інформації про осіб, які надають соціальні послуги, забезпечує її автоматизоване використання;

•    формує на кожну особу, яка надає соціальні послуги, персональну справу;

•    здійснює перерахування компенсаційних виплат щомісячно на розрахункові рахунки осіб, які надають соціальні послуги.

3.   Фінансове забезпечення

     Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету Вороньківської сільської ради  в межах видатків, затверджених рішенням сесії сільської ради про бюджет Вороньківської сільської ради  на поточний рік.

 

4.   Контроль за виконанням Програми

      Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

       Контроль за виконанням Програми покладається на начальника відділу-соціального забезпечення та на профільного заступника сільського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

5.   Очікувані результати

      Виконання  Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили  у  складні  життєві  обставини і потребують соціальних послуг  та  забезпеченню  безпеки  та  якості  їх  життя.

 

 

 

Сільський голова                                                     Любов ЧЕШКО