Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

14.07.2023 15:28

ЗВІТ ПРО РОБОТУ відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель за Ⅰ півріччя 2023 року

64b13f9fd6803__2.jpg

Протягом звітного періоду було проведено роботу направлену на забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності, поліпшення добробуту та захисту населення. 

     Одним із важливих джерел наповнення місцевих бюджетів та фінансової можливості утримання в належному стані комунального майна є передача його у користування на умовах оренди. За перше півріччя 2023 року сума надходжень від оренди майна склала 2 282 501 тис. грн.

Відділ економіки, відповідно до покладених на нього завдань, приймав участь у розробці Програми економічного і соціального розвитку села , прогнозні показники розвитку, які є основою для складання проекту бюджету. Для здійснення контролю за виконанням Програми за результатами року підготовлений звіт про виконання програми.

Відділом економіки ведеться реєстрація виробників бджолярної продукції та проводяться заходи щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл на території Вороньківської сільської  ради та створена комісія з фіксації випадків отруєння бджіл.

З 01 березня 2023 року розпочали роботу по збору до місцевого бюджету земельного податку. Надана допомога діловодам в організації. Спільно з старостинськими округами проведена робота та контроль з надходження земельного податку до місцевого бюджету. За перше півріччя отримано земельного податку з фізичних осіб в сумі 2 227 444 грн. при плані 2300000 грн.

Відділом проводилась активна робота по формуванню переліків платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме житлових та комерційних приміщень. Інформація по платниках податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки постійно доповнюється, узгоджується та подається до Бориспільської Державної податкової служби України. Працівниками відділу постійно надавались роз’яснення та консультації на усні звернення громадян з питань захисту прав споживачів. Надається роз’яснювально-консультаційна та методична допомога суб’єктам господарювання. Висвітлюється та розповсюджується інформація щодо проведення семінарів, конференцій, робочих зустрічей для представників малого та середнього бізнесу, промислових підприємств.

Періодично проводився аналіз надходжень до місцевого бюджету сільської ради.

Щомісячно проводилася  робота по опрацюванню боргів юридичних та фізичних осіб (комунікації в телефонному режимі, надсилання листів).

Проводилася робота по виявленню  земельних ділянок, за які не сплачується земельний податок, та надана інформація в ДПС для оподаткування.

Надана інформація в ДПС для внесення змін та приведення у відповідність до фактичних даних по земельних ділянках садових товариств с. Кийлів : ГО  СТ «Аіст», ОК СТ «Парус», ГО  СТ «Яблуко», ГО СТ «Яблуко», ГО СТ «Масив Кийлівський», СТ «Карань» .

Надана інформація в ДПС по внесенню в реєстр платників земельного податку земельних ділянок для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва , взятих в оренду ТОВ «Уба-Еколайн» в межах с. Старе 280 чол. на суму 50 тис. грн.

Проведена робота по виявленню невідповідностей в площах та цільовому призначенні фактичних даних земельних ділянок в селах громади та надані відповідні документи  для внесення змін в ДПС.

Проведена інвентаризація договорів оренди земельних ділянок комунальної власності , оновлений реєстр та наданий в ДПС для перевірки нарахування орендної плати.

Проведена робота з юридичними особами по виявленню свердловин та надана інформація в ДПС для перевірки та нарахування рентної плати.

Наданий в ДПС  перелік юридичних осіб, можливих платників екологічного податку, для перевірки та нарахування податку.

Надавались відповіді на листи, комунікації в телефонному режимі ДПС, військова адміністрація та інші.

Підготовлені проекти рішень на виконкоми та сесії сільської ради.

Спільно з земельним відділом проведена робота по підготовці витягів по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок комунальної власності, орендованих фізичними особами  та надані в ДПС для нарахування  орендної плати за 2023 рік.

Проведена робота по перевірці суб’єктів торгівлі акцизними товарами на предмет сплати акцизного податку, виявлені факти несплати  та проведена роз’яснювальна робота по впорядкуванню платіжної дисципліни по податках до місцевого бюджету.

Протягом першого півріччя 2023 року головним спеціалістом із інвестицій та публічних закупівель відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель

проводилась:

- підготовка тендерних документацій для проведення відкритих торгів з особливостями;

 - укладення прямих договорів на закупівлю робіт, товарів та послуг;

- розгляд тендерних пропозицій;

- планування закупівель та формування річного плану закупівель в

електронній системі закупівель;

- проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку;

- здійснення вибору процедури закупівлі;

- проведення процедур закупівель закупівель;

- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних

документів з питань публічних закупівель, визначених Законом

(протоколи уповноваженої особи);

- забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації,

необхідної для виконання вимог Закон.

 

        Протягом першого півріччя 2023 року було проведено 41 процедура відкритих торгів  з метою:

- забезпечення закладів освіти та дошкільної освіти продуктами харчування для безперебійної роботи закладів;

- організації опалювального сезону;

- закупівлі енергоносіїв;

- організації безперебійної роботи виконавчого апарату паливоно-мастильними матеріалами та офісною технікою;

- матеріально-технічного забезпечення підрозділу територіальної оборони;

- організації благоустрою населених пунктів та закупівлі матеріалів та благоутрою.

  Всі процедури відкритих торгів завершені успішно та укладені договори на закупівлю робіт, товарів та послуг.

  Протягом першого півріччя 2023 року підготовлено та укладено близько 200 прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (в тому числі послуг з поточного ремонту).