Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

14.07.2023 14:33

ЗВІТ ПРО РОБОТУ відділу бухгалтерського обліку та звітності за Ⅰ півріччя 2023 року

64b13742802aa__1.jpg

Метою відділу бухгалтерського обліку та звітності є забезпечення дотримання бюджетного законодавства, здійснення керівництва та контролю за дотримання вимог з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності.    

Головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання достовірної інформації, яка необхідна для управління діяльності виконавчого комітету та забезпечення контролю за виконанням кошторисів доходів та видатків. За даними бухгалтерського обліку складаються бюджетна, фінансова, податкова, статистична та інші звітності.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконує свої посадові обов’язки згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», керується нормативно-правовими і законодавчими актами України, які стосуються питань організації і ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Порядок ведення бухгалтерського обліку регулює Державне казначейство України, яке розробляє план рахунків згідно стандартів ведення обліку та порядок його застосування. Також відділ бухгалтерського обліку та звітності в своїй роботі за вказаний період керувався Конституцією України, Законами України, рішеннями сесії сільської ради, розпорядженнями сільського голови, Постановами, Положеннями та Інструкціями про ведення бухгалтерського обліку, Положенням про відділ та посадовими інструкціями.

Станом на 01 липня 2023року в Бориспільському УДКСУ в Київській області відкрито  101 (сто один)  реєстраційних рахунків, а також відкрито рахунки в ПАТ АБ      «Укргазбанк» для ведення касових операцій. Ведеться контроль за відображенням на рахунках усіх операцій.

Інформуємо, що відділом бухгалтерського обліку та звітності забезпечено виконання плану роботи за даний період, а саме:

 • Щоденно проводилась реєстрація і подання у ДКСУ платіжних доручень і зобов′язань для розрахунків з різними Дебіторами та Кредиторами;
 • Щоденно проводився синтетичний та аналітичний облік видатків, оброблялись документи по різним джерелам фінансування;
 • Щомісячно та щоквартально подавали різні звіти та інформації по розрахунках;
 • Забезпечено дотримання термінів складання і подавання звітності до:

 

державної казначейської служби України

  • фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджеті (місячна, квартальні)
  • фінансова та бюджетна звітність по державному бюджеті (місячна, квартальні)
  • консолідована фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджеті (місячна, квартальні)

 

державної фіскальної служби

  • квартальний об'єднаний звіт з ПДФО, ЄСВ та ВЗ (Додаток 1 (Д1), додаток 2 (Д2), додаток 3 (Д3), додаток 4(4ДФ), додаток 5 (Д5), додаток 6 (Д6))

 

державної статистики

  • звіт із праці форма №1-ПВ (місячні, квартальні)

               

 • Протягом вказаного періоду вчасно проводилось нарахування заробітної плати працівникам і службовцям, які працюють в установах підпорядкованих сільській раді, заробітної плати працівникам і службовцям, які прийняті тимчасово, а також на договірній основі, відповідно до штатних розписів ;

 

 • Здійснено одноразові розрахунки по нарахуванню заробітної плати при наданні відпустки та при звільненні;

 

 • Здійснено нараховування та виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності;

 

 • Вчасно перераховувалась заробітна плата за першу та другу половину місяця працівникам    на відповідні карткові рахунки;
 • Систематично видавались різні довідки працівникам  по місцю вимоги;
 • протягом звітного періоду проводилось забезпечення водіїв талонами на паливно-мастильні матеріали;
 • на підставі розпоряджень сільського голови розроблялись паспорти бюджетних програм відповідно ПЦМ на  1 півріччя 2023року;
 • Проводиться списання матеріальних цінностей непридатних для подальшого використання;
 • щоденно проводився синтетичний та аналітичний облік   видатків, оброблялись первинні документи по різним джерелам фінансування;
 • Згідно вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» здійснюється оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі (портал Е-Data) про використані кошти.
 •  

За відповідний період згідно прийнятих програм, профінансовано та проведено оплату з місцевого бюджету, а саме:

 • Програма розвитку місцевого самоврядування Вороньківської сільської ради  Бориспільського району Київської області » –  13 853 351,33грн.;
 • Програма забезпечення пожежної безпеки на території Вороньківської сільської ради  Бориспільського району Київської області» – 1 329  738,05 грн.;
 • Програма благоустрою населених пунктів Вороньківської сільської ради  Бориспільського району Київської області»–  8 187 948,66 грн., в т.ч. кошти загального фонду -2 633 592,66 грн., та спеціального фонду – 5 554 356,00 грн. (придбано  автомобіль сміттєвоз на суму -5388000,00 грн.);
 • Комплексна Програма розвитку галузі культури та спорту Вороньківської сільської ради  Бориспільського району Київської області»– 4 435899,60 грн.
 • Комплексна Програма «ТУРБОТА» Вороньківської сільської ради  Бориспільського району Київської області»,   – 1 127 032,53 грн. надано матеріальної допомоги 187  жителям Вороньківської сільської територіальної громади;
 • Програма  будівництва, реконструкції ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у наслених пунктах Вороньківської сільської ради  Бориспільського району Київської області на 2021-2023 роки»    -   5 563 547,60  грн.;
 • Програма підтримки заходів з територіальної оборони на території Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київськоїобласті на 2023 рік» -   3 600 375,00 грн. в т.ч. кошти загального фонду -3 505 525,00 грн., та спеціального фонду – 94 850,00 грн.;
 • Виплата лікарняних за рахунок фонду соціального страхування – 315 002,52  грн.
 • Проведено видатки за рахунок спеціального фонду (платні послуги  ) – 3 284 281,04 грн.(в т.ч.управління -  3 284 281,04 грн., освіта –297 282,03 грн.) грн.;

Виконувались інші доручення керівництва.

Успішно здані:  місячні та  квартальний звіт  за І півріччя 2023 року.