Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

09.07.2024 10:33

МХП Старинська Птахофабрика(вибнича дільниця продуктивної птиці 1)

668cea62a398a__photo_2024-07-09_10-43-42.jpg

Повне та скорочене  найменування  суб’єкта  господарювання: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (СТОВ «СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 30925770.

Місцезнадження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання – 08361, Україна, Бориспільський р-н, Київська обл., село Мирне, вулиця Центральна, будинок, 1,  тел.  +380 (44) 389-36-14, 050-486-38-37, email: оffice.spf@mhp.com.uа, m.krykun@mhp.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – 08361, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне (Виробнича дільниця ремонтного молодняку № 1).

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) СТОВ «СТАРИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» вертикально інтегрована компанія, яка контролює повний виробничий цикл отримання товарного м’яса. Виробнича дільниця ремонтного молодняку спеціалізується на дорощуванні молодняка свійської птиці  (ремонтний молодняк курей-несучок та півнів) віком від 1 до 19 тижнів, після чого він транспортується спецавтотранспортом до виробничої дільниці продуктивної птиці. Вказана діяльність за КВЕД  відноситься до класу 01.47 розведення свійської птиці (основний).

На виробничому майданчику (Виробнича дільниця ремонтного молодняку № 1) наявні приміщення утримання з технологічним оснащенням (теплогенератори, відділення утримання птиці, відділення дезінфекції, свічки газового господарства), бункери роздачі кормів, ШРП, відділення резервного живлення, септики, відділення  дезінфекції  та інше).

Відомості щодо видів та обсягів викидів Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)- 0,000002092076 т/рік, ‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) – 39,08244 т/рік,  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 1,535356089 т/рік, ‌Азоту(1) оксид (N2O)  -‌ 0,002792076 т/рік, Аміак - ‌3,421243784 т/рік,  Діоксид та інші сполуки сірки (метилмеркаптан, диметилсульфід) - 0,8980765, Сірководень(H2S) - ‌0,940842042, ‌Оксид вуглецю - ‌2,5091292, ‌Вуглецю діоксид - ‌1759,775542,  Диметиламін - ‌1,881684084 т/рік, НМЛОС (альдегід пропіоновий, кислота капронова, глутаровий альдегід, НМЛОС, Суміш насичених вуглеводнівС2-С8) – 1,08708937 т/рік,  Фенол - ‌0,085531096 т/рік, Формальдегід - ‌0,00486486 т/рік, Метан – 28,095807524, ‌Натрію гідроокис (натр їдкий сода каустична) -  0,0005208 т/рік,  Сірки діоксид - 0,01231 т/рік, Водню хлорид – 0,00037 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, -  що виконані або/та які потребують виконання Не наводяться. Підприємство не внесено до переліку додатку 3 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців. Міністерство ОНПС, м. Київ, 2006 р.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидівЗаходи не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди – Київської обласної державної адміністрації: 01196, м. Київ, Печерський район, пл. Лесі Українки, 1, тел.: 044 2868105, 044 2861524, 044 2861510.

Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.