Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

23/05/2023

Проект рішення від 03.03.2024 «Про внесення змін до договору оренди комунального майна, укладеного з Акціонерним товариством “УКРТЕЛЕКОМ”»

 

 

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА ЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від 00.00.2023р.                           с. Вороньків                          № 000-24-VIII

 

Про внесення змін до договору оренди комунального майна, укладеного з Акціонерним товариством “УКРТЕЛЕКОМ”

 

Керуючись статтями 29, 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 26 Закону України “ Про оренду державного та комунального майна”, розглянувши заяву №513-вих-кв-82е300-2023 від 15.03.2023 року  щодо внесення змін в Договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності №16/02-23 від 16 лютого 2023 року укладеного між виконавчим комітетом Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області та АТ “ Укртелеком”, Вороньківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Викласти п.3.10 розділу 3 “ОРЕНДНА ПЛАТА” Договору оренди нежитлового приміщення № 16/02-23 від 16 лютого 2023 року  кабінетів 4-5-6, загальною площею 30,6 кв.м., що розташовані на першому поверсі будівлі сільської ради за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Вороньків, вул. Паркова,2 для розміщення телекомунікаційного обладнання в наступній редакції:

“ 3.10. Враховуючи статтю 631 Цивільного кодексу України, у зв`язку із тим, що майно використовувалось Орендарем до укладання договору оренди, а саме із 01.01.2022 року орендар зобов`язується, протягом місяця підписання цього договору перерахувати орендну плату враховуючи ч.3 ст.17 Закону України “ Про оренду державного та комунального майна” орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати Орендодавцю за період із 01.01.2022 до дати укладання цього договору”

  1. З метою врегулювання договірних відносин з КМФ АТ “Укртелеком” доповнити Договір наступними розділами:

Міжнародні санкції та антикорупційне застереження

14.1. Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:

-будь-який закон a6o інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію a6o відповідно до якого застосовуються положения Конвенціі по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних дlлових операцій Організаціі Економічного Співробітництиа та Розвитку (OECD Convention оп Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або

-будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою корупціі закордоном 1977p. зі змінами i доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977), Закону Великобританїі про боротьбу з корупціею (U.K. Bribery Act 2010); a6o

-будь-який аналогічний закон a6o інший нормативно-правовий акт юрисдикцій (краін), в яких Сторони зареестровані a6o здійснюють свою господарську діяльність a6o дія якого (a6o окремих його положень) розповсюджусться на Сторони в інших випадках;

14.2 Сторони запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами цього Договору, так i на майбутне):

14.2.1 на Сторону не поширюсться дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Свропейського Союзу, України, Великобританіі a6o будь-якої іншої держави чи організацїі, рішення та акти якої е юридично обов'язковими (надалі — «Санкціі»);

14.2.2 Сторона не співпрацюс та не пов’язана відносинами контролю з особами, на яких поширюсться дія Санкцій;

14.2.3 Сторона    здійснюе    свою господарську      діяльність  із дотриманням вимог Антикорупційного законодавства.

14.2.4 Сторона дотримусться вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні заходи i процедури з метою дотриманя  Антикорупційного законодавства;

14.2.5 Сторона та всі ïi афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітни ки: або будь-які інші особи, що діють від імені цісї Сторони, не здійснювали будь-яко пропозицій,         не надавали         повноважень та клопотань щодо надання aбо отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди a6o переваги у зв’язку з цим Договором, так само не отримували ïx, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона застосовувала ycix можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона мас певної міри контроль;

14.2.6. Сторона     не      використовуватиме кошти     та/або майно отримані за цим Договором з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити  Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись. шляхом надання позики здійснення внеску/вкладу a6o передачі коштів/майна у інший спосіб на користь cвоєї дочірньої компаніі, афілійованої особи, спільного підприсмства a6o іншої особи).

14.3. У випадку порушення Стороною вищезазначених запевнень та гарантій така Сторона зобов’язуеться відшкодувати іншій Стороні yci збитки, спричинені таким порушенням.

14.4. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін a6o співпраці Сторони з особою, на яку накладено Санкції, така Сторона зобов’язусться негайно повідомити про це іншу Сторону, а також відшкодувати останній yci збитки, спричинені їй через a6o у зв’язку з накладенням на неї Санкцій a6o співпрацю з особою, на яку накладено Санкцій.

14.5. Кожна зі Сторін мас право в односторонньому порядку призупинити виконаня обов’язків за цим Договором a6o припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності грунтовних підстав вважати, що відбулося a6o відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що підставно скористалася цим правом, звільняється від будь-яко відповідальності a6o обов язку щодо відшкодування будь-якого роду витрат, збитків понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого призупинення припинення дїі Договору.

Особливі умови

15.1. Передбачені цим договором права та о ов’язки AT «Укртелеком», в тому числі проведення розрахунків, виконуються Київською міською філією AT «Укртелеком».

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства.

 

Сільський голова                                                                    Любов ЧЕШКО

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення