Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

30/01/2023

Рішення сесії сільської ради від 23.12.2022 № 764-21-VIII «Про бюджет Вороньківської сільської територіальної громади на 2023 рік (бюджетний період) (10536000000) код бюджету)»

                             ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

  

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2022р.                      с. Вороньків                      № 764-21-VIII

 

 Про бюджет Вороньківської  сільської  територіальної громади 

на 2023 рік 

(бюджетний період)

(10536000000)

код бюджету)

       Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України «Про місцеве самоврядування», Вороньківська  сільська  рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 186237657,00  гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  178302657,00  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету  7935000,00  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 186237657,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету  178302657,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 7935000,00 гривень;

профіцит за  загальним  фондом місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним  фондом місцевого бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 35420 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 1340000,00 гривень, що становить 0,75 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

       2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 34 до цього рішення.

       3. Затвердити на 2023  рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

     

     В міжсесійний період надати повноваження голові виконавчого комітету Вороньківської сільської ради щодо розподілу та перерозподілу  обсягів трансфертів, які надходитимуть з різних рівнів бюджету місцевому бюджету відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.        

      4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 170491637,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

      5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

     5.1 до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік».

       5.2  джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1  статті 15 Бюджетного кодексу України;

       6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 рік:

       6.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2023 рік»:

       6.2 у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

        7. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

       - оплату праці працівників бюджетних установ;

       - нарахування на заробітну плату;

       - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

       - забезпечення продуктами харчування;

       - оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

       - соціальне  забезпечення ;

       - поточні трансферти місцевим бюджетам.

       8.  Відповідно до абзацу 2 частини восьмої статті 16 Бюджетного Кодексу  України надати  право   фінансовому  органу   Вороньківської  сільської ради  в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах  рахунках  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України

       9. Відповідно  до статей 4373 Бюджетного кодексу України. Надати  право голові виконавчого комітету  Вороньківської  сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики

 

на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.   

       10.Надати  право  фінансовому органу  Вороньківської сільської ради:

      10.1 погоджувати подання на повернення  помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства

       10.2 здійснювати підкріплення коштами  з відповідних рахунків місцевого бюджету для  здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

      11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

       11.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

      11.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

       11.3 забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

      здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

      оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

       11.4  взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

       11.5  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

       12. Надати  право  фінансовому органу   Вороньківської  сільської ради  щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів  у  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень по головних розпорядниках ( за бюджетними  програмами) окремо за

 

загальним та спеціальним  фондом за обґрунтованим  поданням головного  розпорядника, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі  бюджету та кошторисі,  в  розрізі економічної класифікації видатків бюджету  з  подальшим затвердження  радою.        Рішення   про   внесення   змін до   рішення   про  місцевий  бюджет в сторону збільшення чи зменшення призначень між головними розпорядниками (між програмами)   ухвалюється виключно на пленарних засіданнях   сесії  сільської  ради   на   підставі    офіційного   висновку місцевого   фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної   частини   бюджету,  висновку  про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів  (крім власних надходжень бюджетних установ).

       13. Надати  повноваження   фінансовому  органу  Вороньківської  сільської щодо здійснення з 01 січня 2023 року  з  бюджету  територіальної  громади  видатків на  забезпечення  діяльності бюджетних  установ, закладів, визначених у  додатку  3  до  цього  рішення відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України

      14. Дане  рішення  набирає  чинності з моменту його оприлюднення.

      15.  Додатки 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

      16. Інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету:

      16.1 головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:

       у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ,планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів місцевого бюджету і подати їх до Бориспільського управління Державної казначейської служби України у Київської області;

      затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

      забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.              

      17. Секретарю Вороньківської  сільської  ради оприлюднити дане  рішення  на офіційному сайті Вороньківської сільської ради  в  десятиденний строк з дня його  прийняття  відповідно до  частини  четвертої статті 28  Бюджетного кодексу України.     

    18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності. 

               Сільський  голова                                     Любов Чешко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ПРОПОЗИЦІЯ  

до рішення «Про бюджет Вороньківської сільської територіальної громади на 2023 рік» відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ч.5 ст. 23, та ст. 75 Бюджетного кодексу України.

                                             ДОХОДИ

                             ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – 178302657,00 грн.

11010000 Податок на збір на доходи фізичних осіб- 107300000,00 грн.

13000000 Рентна плата та плата за використання інших

                  природних ресурсів-                                    2771400,00 грн.     

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги- 1781400,00 грн. 

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються)

                 згідно з Податковим кодексом України –   22734600,00 грн.

20000000 Неподаткові надходження –                          412600,00 грн.

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим

                бюджетам-                                                         38072400,00 грн.

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з

                 державного бюджету видатків з утримання  закладів освіти  

                 та охорони здоров"я за рахунок  відповідної додаткової дотації

                 з державного бюджету-                                1040800,00 грн.

 41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції   1206980,00 грн.

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету-         2982477,00 грн.    

 

                           СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – 7935000,00 грн.

Інші податки та збори

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне

                 повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

               забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двооксиду

                вуглецю)-                                                              135 000,00 грн.      

25000000 Власні надходження бюджетних установ-      7800000,00 грн, з них

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

батьківська плата за харчування дітей- 3200000,00 грн;

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ – 4600000,00 грн.

 

                                           ВИДАТКИ

                             ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – 178302657,00  грн.

 1. КПКВ 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ -                            161409337,00 грн
  1. КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах»-                                                              27560500,00грн.
 • КЕКВ 2111 оплата праці- 19431500,00 грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці-  4274900,00 грн;

-  КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-620000,00 грн;

- КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 350000,00 грн;

 • КЕКВ 2271 оплата теплопостачання – 1682500,00 грн;

-   КЕКВ 2273 оплата електроенергії-579600,00 грн;

 • КЕКВ 2274 оплата газопостачання- 536700,00 грн;

 - КЕКВ 2275 інші комунальні послуги- 65300,00 грн.

 • КЕКВ 2800 інші поточні видатки- 20000,00 грн

1.2.КПКВК 0211010 Надання дошкільної освіти- 29733000,00грн.

 • КЕКВ 2111 оплата праці- 15775000,00 грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці- 3470500,00 грн;
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-300000,00 грн;
 • КЕКВ 2220 медикаменти-26000,00 грн;
 • КЕКВ 2230 продукти харчування- 4100000,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 280000,00 грн;
 • КЕКВ 2271 оплата теплопостачання – 1663500,00 грн;
 • КЕКВ 2272 оплата водопостачання- 90000,00 грн;
 • КЕКВ 2273 оплата електроенергії – 3008000,00 грн;
 • КЕКВ 2274 оплата газопостачання- 990000,00 грн;
 • КЕКВ 2275 вивіз сміття- 30000,00 грн.

1.3. КПКВК 0211021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти-                                                       32737200,00грн.

 • КЕКВ 2111 оплата праці- 14266100,00 грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці-3138500,00 грн;
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-680000,00 грн;
 • КЕКВ 2220 медикаменти- 30000,00 грн;
 • КЕКВ 2230 продукти харчування- 2300000,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 850000,00 грн;
 • КЕКВ 2271 оплата теплопостачання – 7292400,00 грн;
 • КЕКВ 2272 оплата водопостачання- 129000,00 грн;
 • КЕКВ 2273 оплата електроенергії – 2003500,00 грн;
 • КЕКВ 2274 оплата газопостачання- 1900000,00 грн;
 • КЕКВ 2275 вивіз сміття- 147700,00 грн.

1.4. КПКВК 0211031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти-                                                       38072400,00грн.

 • КЕКВ 2111 оплата праці- 31204000,00грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці- 6868400,00 грн.

1.5.Збільшити видатки  загального фонду бюджету за рахунок отримання міжбюджетних трансфертів  по КПКВ  0211152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»  на 1206980,00 грн: КЕКВ-2111- 989340,00 грн

                            КЕКВ 2120- 217640,00 грн.

1.6.По КПКВК 0211070 «Надання позашкільної  освіти закладами позашкільної  освіти» - 695100,00 грн

 • КЕКВ 2111 оплата праці- 543500,00грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці- 119600,00 грн.
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-30000,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 2000,00 грн

- 1.7.По КПКВ 0211080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими шко

лами»  для  Вороньківської школи мистецтв.- 4765360,00 грн :

 •  КЕКВ 2111 оплата праці- 3800200,00грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці- 836100,00 грн.
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-120000,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 9060,00 грн

1.8.По КПКВК 0211142 'Інші програми та заходи у сфері освіти

 КЕКВ 2730-5520,00 грн для надання одноразової матеріальної допомоги дітям сиротам,яким виповнилося 18 років.

1.9. КПКВК 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я                                                                                                                                                                                      

                                                                                   6082477,00грн.

 • КЕКВ 2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам,                                                 

 організаціям)- 6082477,00 грн  для  КНП « Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги».

1.10.  По КПКВК 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

- КЕКВ 2730 - 200000,00 грн  надання соціальних послуг на непрофесійній основі фізичним особам , які доглядають громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

1.11.по КПКВК 0213033 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

- КЕКВ 2730- 99400,00 грн  для оплати відшкодування перевізникам за пільговий проїзд громадян.

1.12. КПКВК 0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                   2000000,00грн.

 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання- 10000,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних-100000,00 грн;
 • КЕКВ 2730  Інші виплати населенню-1800000,00 грн.

1.13. КПКВК 0214030 Забезпечення діяльності бібліотек 414000,00грн.                

 • КЕКВ 2111 оплата праці- 322400 ,00грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці-71000,00 грн.
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-20600,00 грн

1.14. КПКВК 0214060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів-6425300,00 грн

 • КЕКВ 2111 оплата праці- 3010000,00 грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці- 662200,00 грн.
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання- 120000,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних-5000,00 грн
 • КЕКВ 2271 оплата теплопостачання – 2032200,00 грн;
 • КЕКВ 2272 оплата водопостачання- 15500,00 грн;
 • КЕКВ 2273 оплата електроенергії – 391700,00 грн;
 • КЕКВ 2274 оплата газопостачання- 161200,00 грн;
 • КЕКВ 2275 інші комунальні послуги- 10000,00 грн

1.15. КПКВК 0215061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону-  346300,00грн.

 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання- 346300,00 грн

1.16. КПКВК 0216030  Організація благоустрою населених пунктів-5100000,00 грн

 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-100000,00 грн
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 4500000,00 грн відповідно  до Програми благоустрою населених пунктів Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2023 роки
 • КЕКВ 2273 оплата електроенергії – 500000,00 грн.

1.17.  КПКВК 0217350  Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)-  200000,00 грн.

 

 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних-200000,00 грн для оплати послуг з нормативно-грошової оцінки земель Вороньківської СТГ

1.18. КПКВК 0217461  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету-

                                                                                                   322000,00грн.

 •  КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних-322000,00 грн для оплати послуг з поточного ремонту доріг Вороньківської СТГ

1.19.По КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»-1073900,00 грн

 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-708900,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 365000,00 грн.

1.20.ПО КПКВК 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної  підготовки місцевого значення»- 99000,00 грн

 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних –  99000,00 грн

1.21.  По КПКВК 0218130  Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони- 2270900,00 грн

 • КЕКВ 2111 оплата праці- 1720000,00 грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці- 378400,00 грн;
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання- 120000,00 грн;
 • КЕКВ 2272 оплата водопостачання- 15000,00 грн;
 • КЕКВ 2273 оплата електроенергії – 27500,00 грн
 • КЕКВ 2275 інші комунальні послуги- 10000,00 грн

  1.22.  По КПКВК 0218240 « Заходи та роботи з територіальної оборони » -2000000,00 грн

 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання- 2000000,00 грн
 1. КПКВК 370000 Відділ фінансів-16893320,00 грн.
  1. По КПКВ 370160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах»-     1147300,00  грн.
 • КЕКВ 2111 оплата праці- 901500,00 грн;
 • КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці- 198300,00 грн;
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання- 25500,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних –22000,00 грн.
  1. КПКВК 378710 «Резервний фонд»-     1340000,00_грн.                                                       
 • КЕКВ 9000 нерозподілені видатки – 1340000,00 грн
  1. КПКВК 379110 «Реверсна дотація»-    9826200,00_грн.                                                      
 • КЕКВ 2620 поточні трансферти органам державного управління інших  рівнів – 9826200,00 грн
  1. КПКВ 379770 «Інші субвенції»-     4579820,00грн.   -                                                    
 • КЕКВ 2620 поточні трансферти органам державного управління інших  рівнів :
 • 3993600,00 грн  Бориспільській міській територіальній громаді, з них

3907700 ,00 КНП « Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування»;

85900,00 грн- утримання трудового архіву.

    2.5.По КЕКВ 2620- 586220,00 грн,  передача  субвенції  Гірській сільській територіальній громаді для утримання громадян похилого віку та з інвалідністю в Ревненському відділенні стаціонарного  догляду».

                     СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – 7535000,00 грн.

1.СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД  (власні надходження)-7400000,00грн.

  1. КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах»-                                                           4600000,00 грн.
 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання- 1800000,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 1880000,00 грн
 • КЕКВ 2800 інші поточні видатки – 120000,00 грн.
 • КЕКВ 2271 оплата теплопостачання будівлі за адресою: м. Бориспіль, вул.Київський Шлях,79 В – 265000,00 грн;
 • КЕКВ 2272 оплата водопостачання м. Бориспіль, вул. Київський Шлях,79 В - 15000,00 грн;
 • КЕКВ 3110 придбання комп’ютерного обладнання- 520000,00 грн.

1.2.КПКВК 0211010 «Надання дошкільної освіти»- 950000,00грн.

 • КЕКВ 2230 продукти харчування- 950000,00 грн

      1.3. КПКВК 0211021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти-                                                2000000,00грн.

 • КЕКВ 2230 продукти харчування- 2000000,00 грн.

1.4.По КПКВ 0211080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими       школами» - 250000,00 грн :

 • КЕКВ 2210 придбання предметів, матеріалів, обладнання-40000,00 грн;
 • КЕКВ 2240 оплата послуг крім комунальних – 10000,00 грн;
 • КЕКВ 3110 придбання обладнання і предметів довгострокового користування  -200000,00 грн для придбання ноутбука, принтера та музичних інстументів.

 

2.СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД  (екологічний податок  ) -135000,00 грн.

2. 1.КПКВК 0218311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів-                                   

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме  сміттєвих баків -135000,00 грн.

 

 

Начальник  фінансового відділу                                        Наталія КОНОВАЛ

 

 


Прикріплені файли:

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення