Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

22/05/2024

Проект рішення від 19.07.2024 «Про внесення змін до рішення сесії  Вороньківської сільської ради від 02 червня 2023р. №854-24-VIIІ «Про затвердження Програми підтримки обдарованих дітей та молоді на території  Вороньківської сільської територіальної громади  на 2023-2025 роки»»

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від 24.05.2024р.                               с. Вороньків                          № 000-33-VIII

 

 

 

Про внесення змін до рішення сесії  Вороньківської сільської ради від 02 червня 2023р. №854-24-VIIІ «Про затвердження Програми підтримки обдарованих дітей та молоді на території  Вороньківської сільської територіальної громади  на 2023-2025 роки»

 

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Вороньківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення сесії Вороньківської сільської ради  від 2 червня 2023 р. № 854-24-VIIІ «Про затвердження Програми підтримки обдарованих дітей та молоді на території  Вороньківської сільської територіальної громади  на 2023-2025 роки».

           1.1.У Розділі І Паспорта Програми пункті 9 «Обсяги фінансування Програми на 2024 рік» цифру «90,0 тис.грн» змінити на цифру                  «96,0 тис.грн ».

2.  Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на комісію з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

 

      Сільський голова                                                         Любов ЧЕШКО