Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

22/05/2024

Проект рішення від 19.07.2024 «Про внесення змін до рішення сесії Вороньківської сільської ради від 19 грудня 2023 р. № 1027-28-VIIІ «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Вороньківської сільської ради на 2024-2026 роки»»

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

від 24.05.2024 р.                                 с. Вороньків                             № 000-33-VIII

 

Про  внесення змін до рішення сесії Вороньківської

  сільської ради від 19  грудня 2023 р. № 1027-28-VIIІ

 «Про затвердження Програми  благоустрою населених

пунктів  Вороньківської сільської ради

  на 2024-2026 роки»

 

    Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 20 Бюджетного Кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Постановою КМУ від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», Вороньківська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до Програми благоустрою населених пунктів Вороньківської сільської ради на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 19.12.2023 р. №1027-28-VIII , а саме :

1.1.    В розділі 1 «Паспорт Програми благоустрою населених пунктів сільської ради на 2024-2026 роки в пункті 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі «за роками на 2024 рік» цифри «5638,9 тис. грн» замінити на цифри «6025,5 тис. грн».

1.2. Викласти Додаток до “Програми благоустрою населених пунктів Вороньківської сільської ради на 2024-2026 роки” в новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства.

Сільський голова                                               Любов ЧЕШКО


Прикріплені файли: