Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

22/05/2024

Проект рішення від 19.07.2024 «Про внесення змін до рішення сесії  Вороньківської сільської ради від 19  грудня 2023р. №1023-28-VIIІ «Про затвердження Програми  розвитку системи освіти Вороньківської сільської ради на 2024-2026 роки»»

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від 24.05.2024р.                               с. Вороньків                          № 000-33-VIII

 

 

 

Про внесення змін до рішення сесії  Вороньківської сільської ради від 19  грудня 2023р. №1023-28-VIIІ «Про затвердження Програми  розвитку системи освіти Вороньківської сільської ради на 2024-2026 роки»

 

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,  Вороньківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення сесії Вороньківської сільської ради  від 19 грудня 2023 р. №1023-28-VIIІ «Про затвердження Програми розвитку системи освіти Вороньківської сільської ради  на 2024-2026 роки»:

1.1.У Розділі І Паспорта Програми пункті 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми на 2024 рік» цифру   « 123034,8 »  змінити на « 123209,9».

2.  Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на комісію з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

 

      Сільський голова                                             Любов ЧЕШКО