Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

01/07/2021

Рішення виконавчого комітету сільської ради від 01.07.2021 № 201 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2021 року»

 

 
 

 

 

ВОРОНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2021 року

 

На виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада, її виконавчі органи проводять відповідну роботу щодо створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення, своєчасного і якісного розгляду листів та звернень на особистому прийомі, усунення причин, що їх породжують.

Робота зі зверненнями громадян у Вороньківській сільській раді, її структурних підрозділах спрямована на усунення причин, які породжують заяви і скарги, на забезпечення належної взаємодії не тільки структурних підрозділів сільської ради, а і депутатів при розв’язанні проблем, з якими звертаються громадяни, при вивченні справ на місцях, при врахуванні їх у прийнятті рішень і соціальних програм та наданні практичної допомоги.

Особлива увага звертається на вирішення питань, у першу чергу, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, переселенців або внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, членів сім’ї загиблих та осіб, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Ефективно діє система заходів, спрямованих на забезпечення систематичного контролю за розглядом звернень, конкретної роботи щодо вирішення питань, з якими звертаються громадяни, вишукуються нові, більш дієві форми спілкування з людьми.

Постійно вивчається робота зі зверненнями громадян на місцях, надається методична та практична допомога, удосконалюється і поширюється кращий досвід.

Удосконалюються форми особистого прийому громадян сільським головою, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем ради, старостами, посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Робота, спрямована на виконання вимог чинного законодавства в частині розгляду звернень громадян знаходиться на постійному контролі у сільського голови Чешко Л.І.

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста Відділу «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради Коломієць Любов Василівни, виконавчий комітет відмічає, що право на звернення є одним з конституційних прав громадян України.

Одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян – відповідальний обов’язок посадових  і службових осіб.

 

З урахуванням аналізу проведеної роботи виконавчий комітет Вороньківської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

       1. Взяти до відома довідку про підсумки роботи із зверненнями громадян в Вороньківській сільській раді за І півріччя 2021 року (додається) та скерувати структурним підрозділам сільської ради для вжиття відповідних заходів.

       2. Вважати забезпечення системної роботи зі зверненнями громадян пріоритетним напрямком діяльності щодо реалізації вимог Закону України «Про звернення громадян».

       3. Секретарю виконавчого комітету, заступникам сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, старостам відповідно до функціонального розподілу обов’язків:

       3.1. Здійснювати постійний контроль за виконанням Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян», основних положень  Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

       3.2. Підвищити вимогливість до старост, керівників відділів та управлінь Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради за якісний, своєчасний та повний розгляд питань, порушених у зверненнях заявників, виконання завдань, визначених у резолюціях сільського голови.

       3.3. Забезпечити належну організацію усного прийому громадян, всебічне, об’єктивне і справедливе вирішення, порушених ними питань.

       3.4. Не допускати несвоєчасного розгляду документів, більше як 2 дні, особливо тих, які мають короткий термін виконання.

3.5. Дотримуватися графіків проведення особистих прийомів громадян та взяти на постійний особистий контроль першочерговий розгляд звернень пільгової категорії населення, а також вирішення їх питань.

 

       4. Керівникам відділів та управлінь Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради:

4.1. Активізувати роботу щодо виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», вживати додаткових заходів стосовно поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян.

4.2. Об’єктивно і вчасно розглядати звернення громадян, перевіряти викладені в них факти та забезпечити надання обґрунтованих відповідей на звернення громадян і неухильне дотримання статті 15 Закону України «Про звернення громадян» щодо порядку надання відповідей за результатами розгляду звернень, а також роз’яснення порядку оскарження прийнятого рішення при відмові.

4.3. Взяти на постійний контроль виконання статтей 7 та 20 Закону України "Про звернення громадян", статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», дотримуватися термінів розгляду звернень та інформаційних запитів, які не входять до повноважень сільської ради, при пересиланні листів за належністю відповідному органу.

4.4. Здійснювати постійний контроль щодо неухильного дотримання розгляду листів та вживати додаткові заходи для підвищення виконавчої дисципліни до відповідальних виконавців при недотриманні термінів виконання розгляду документів.

4.5. Проаналізувати стан справ щодо ефективності реагування на звернення громадян та за наслідками вжити відповідних заходів щодо усунення причин, що призвели до порушення виконання термінів.

4.7. Вживати дієвих заходів по налагодженню серед жителів населених пунктів Вороньківської сільської ради ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо повноважень, завдань і функцій органів місцевого самоврядування та висвітлювати їх на сайті сільської ради, засобах масової інформації.

5. Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради Власко Яні Валеріївні:

5.1. Здійснювати систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян для виявлення питань, які потребують першочергового вирішення.

5.2. Посилити контроль за недопущенням надання неповних або необґрунтованих відповідей на звернення громадян та інформаційні запити, за порушенням строків, установлених законодавством.

5.3. Інформувати керівництво сільської ради про факти несвоєчасного подання відповідей відповідальними виконавцями та прояви формального підходу до розгляду питань, порушених заявником.

5.4. Постійно вивчати стан роботи зі зверненнями громадян в старостинських пуктах Вороньківської сільської ради, надавати практичну допомогу, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Спис В.О.

 

Сільський голова                                       Л.І.Чешко

С.Вороньків

Від 01.07.2021 р.

№ 201


Прикріплені файли: