Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

01/03/2024

Рішення сесії сільської ради від 01.03.2024 № 1133-31-VIII «Про передачу міжбюджетного                                                              трансферту Київській обласній державній адміністрації»

 

 

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від 01.03.2024 р.                               с. Вороньків                          № 1133-31-VIII

Про передачу міжбюджетного                                                              трансферту Київській обласній

державній адміністрації

 

Розглянувши лист Київської обласної державної адміністрації  №2065/02/1/2024 від 28.02.2024 р., керуючись ст 93 Бюджетного Кодексу України; статтею 25, пунктом 27 частини першої статті 26, статті 27,  пунктом 14 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (зі змінами), враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності, Вороньківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

          1.Передати у 2024 році із загального фонду бюджету Вороньківської сільської територіальної громади міжбюджетний трансферт КПКВК МБ  3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі   в сумі 100000,00 грн. (сто тисяч гривень грн. 00 коп.) обласному бюджету Київської області  на виконання заходів Обласної цільової програми оперативного та сталого забезпечення формувань, що забезпечують обороноздатність держави на території Київської області на 2023-2025 роки.

 2.Доручити секретарю Вороньківської сільської ради Київської області укласти договір між Вороньківською сільською радою Київської області та  Київською обласною державною адміністрацією (Київською обласною військовою адміністрацією) про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету Київської області на реалізацію заходів, визначених у пункті 1 цього рішення .

 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності Вороньківської сільської ради.

 

Секретар Вороньківської сільської  ради                                Віталіна  СПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір №

про передачу- прийняття міжбюджетного трансферту

                                                               

                                                                          « ____ »  __________ 2023 року 

 

Вороньківська сільська рада, в особі _______________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»(далі - Сторона 1) та Київська обласна військова адміністрація (Київська обласна державна адміністрація), в особі начальника Руслана КРАВЧЕНКА, що діє на підставі Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про правовий режим воєнного стану”(далі - Сторона 2), керуючись положенням статті 93 Бюджетного Кодексу України уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет договору
    1. Предметом  цього Договору є відносини сторін щодо передачі - прийняття міжбюджетного трансфертиу з бюджету Вороньківської сільської територіальної громади  обласному бюджету Київської області у вигляді іншої дотації з місцевого бюджету на реалізацію заходів з ліквідації наслідків ведення бойових дій та відновлення інфраструктури на територіях територіальних громад Київської області; будівництва захисних споруд цивільного захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів; відсічі збройної агресії російської федерації проти України та забезпечення національної безпеки.
  2. Обов”язки сторін

   2.1. Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1.Передати у 2023 році із загального фонду бюджету Вороньківської сільської територіальної громади міжбюджетний трансферт за КПКВК МБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету»  в сумі 100000,00 грн. (сто тисяч гривень грн. 00 коп.) обласному бюджету Київської області на реалізацію заходів визначених пунктом 1.1. Договору.

2.1.2.Здійснити своєчасне перерахування коштів міжбюджетного трансферту згідно з помісячним розписом бюджету на 2023 рік.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1. Прийняти у 2023 році до загального фонду обласного бюджету Київської області кошти міжбюджетного трансферту  в сумі 100000,00 грн. (сто тисяч гривень грн. 00 коп.) на реалізацію заходів визначених пунктом 1.1. Договору та врахувати у розписі бюджету на 2023 рік.

2.2.2.Забезпечити використання коштів міжбюджетного трансферту за цільовим призначенням.

3. Термін дії Договору та інші умови

             3.1.Договір укладений в чотирьох примірниках (по одному кожній із Сторін та по одному примірнику фінансовому відділу Вороньківської сільської ради та Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації).

             3.2.Умови Договору можуть бути змінені за спільною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками Сторін і є невід’ємною частиною цього Договору.

             3.3.Договір може бути розірваний за спільною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди.

         3.4. Договір діє з моменту його підписання до 31 грудня 2023 року.

             3.5.У разі невиконання положень цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4. Юридичні адреси сторін

«Сторона 1»

Вороньківська сільська рада

08352, Київська обл.,

Бориспільський р-н,

с. Вороньків,

вул. Паркова, 2

тел. (04595) 3 67 39

 

 

 

 

 

____________

«Сторона 2»

Київська обласна військова адміністрація (Київська обласна державна адміністрація)

101196, м. Київ,

пл. Лесі Українки,1

тел. 044 286 85 35

 

Начальник Київської обласної військової адміністрації (Київської обласної державної адміністрації)

___________Руслан КРАВЧЕНКО