Вороньківська територіальна громада

Київська область, Бориспільський район

Про внесення змін до рішення сесії Вороньківської сільської ради від 24 грудня 2020р. №28-2-VIIІ «Про затвердження Програми розвитку системи освіти Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2023 роки»

ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2022р.                               с. Вороньків                          № 763-21-VIII

 

 

 

Про внесення змін до рішення сесії Вороньківської сільської ради від 24  грудня 2020р. №28-2-VIIІ «Про затвердження Програми  розвитку системи освіти Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області  на 2021-2023 роки»

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,  рішення сесії Київської обласної ради № 217-09-VIII  від 24.04.2022 року, Вороньківська сільська рада:

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення сесії Вороньківської сільської ради  від 24  грудня 2020 р. №28-2-VIIІ «Про затвердження Програми розвитку системи освіти Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області  на 2021-2023 роки»:
    1. У Розділі І Паспорта Програми пункті 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми на 2022 рік» цифру  «104604,5» змінити на «104 796,6».
    2. У Розділі І Паспорта Програми пункті 8 «Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми на 2023 рік» цифру  «98200,00» змінити на «110 415,6».

2.  Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на комісію з питань освіти, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Сільський голова                                                         Любов ЧЕШКО