конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з цивільного захисту населення відділу з питань матеріально-технічного забезпечення, цивільного захисту населення та охорони праці.

Дата публікації: 2020-12-17

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС


Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради 17 грудня 2020

року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з

цивільного захисту населення відділу з питань матеріально-технічного

забезпечення, цивільного захисту населення та охорони праці.


1. Вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади головного спеціаліста

з цивільного захисту населення відділу з питань матеріально-технічного

забезпечення, цивільного захисту населення та охорони праці:

1. Наявність громадянства України.

2. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра;

3. Стаж за фахом бажаний;

4. Досвід роботи в органах місцевого самоврядування або в державній службі

бажаний.

5. Вільне володіння державною мовою.

6. Знання Конституції України, знання Законів України «Про службу в органах

місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», “Про місцеве

самоврядування в Україні»;

7. Володіння комп’ютером на рівні користувача, вміння користуватись оргтехнікою,

знання програм Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-

пошуковими системами в мережі Інтернет.

8. Підтримка цінностей служби в органах місцевого самоврядування, вміння

працювати в команді, дисципліна і системність, ініціативність, уважність,

наполегливість, відповідальність, самоорганізація та самостійність в роботі.

 2. Перелік необхідних документів на участь у конкурсі:

1. Заява про участь у конкурсі;

2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних;

3. Заповнена особова карта (форма П-2ДС);

4. Фотокартки розміром – 2 шт. (4 х 6 см);

5. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;

6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання,

присудження наукового ступеня;

7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого

самоврядування за минулий рік, подана  відповідно до Закону України «Про

запобігання корупції»;

9. Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

10. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи

місцевого самоврядування та проходження служби.

Документи від бажаючих взяти участь в конкурсі приймаються протягом 30

календарних днів з дня публікації повідомлення на сайті Вороньківської сільської

ради (по 18 січня 2020 року (включно) до відділу організаційної роботи та

кадрового забезпечення Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради, за

адресою: Київська обл.., Бориспільський район, с. Вороньків, вул.. Паркова, 2.

 


Телефон для довідок (04595) 3-67-46.