Інформаційне повідомлення про продаж Будівлі заготпункту (с.Старе, вул. Сріблянська, 40-А)

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об'єкта малої приватизації, що належить до комунальної власності Вороньківської сільської ради - Будівлі заготпункту, площею 191,1 кв.м, що розташованай за адресою: 08362, Київська обл., Бориспільський район, с. Старе, вул. Сріблянська, 40-А

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ:

Місцезнаходження об'єкта: 08362, Київська область, Бориспільський район, с. Старе, вул. Сріблянська, 40-А

Найменування об'єкта: Будівля заготпункту, площею 191,1 кв.м, що розташована за адресою: 08362, Київська обл., Бориспільський район, с. Старе, вул. Сріблянська, 40-А

Опис об'єкта: Кількість поверхів  - 1. Загальна площа будівлі — 191,1  кв.м. Матеріал фундаменту — бетон. Матеріал стін – цегла.  Дах – шифер. Перекриття – з/бетонне. Підлога – бетон. 

Дані про земельну ділянку:  

Земельна ділянка в процесі формування.

Інформація про балансоутримувача: Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради, 08352, Київська область, Бориспільський район, с. Вороньків, вул. Паркова, 2. Тел.: +38 (04595) 3-67-46, ЄДРПОУ 44042825, електронна адреса: voronkivska_otg@ukr.net

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:

Немає діючих договорів оренди. 

 

ІНФОМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН: 

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами). 

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

Дата та час проведення аукціону:  07 серпня 2021 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу  09-00 до 18-00 години дня.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ): 

продаж на аукціоні без умов – 697 630,00 грн;

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 348 815,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни – 348 815,00 грн. 

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів (без урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 69 763,00 грн; 

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 34 881,50,00 грн; 

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 34 881,50,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску: 1200 грн без ПДВ.

Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 21 календарний день від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об'єкта).

Крок аукціону на аукціоні без умов: 6976,30 грн. (1% від стартової ціни аукціону) 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 3488,15 грн. (1% від стартової ціни аукціону).

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 1 крок.

  • Покупець – переможець аукціону відшкодовує витрати, пов'язані із здійсненням заходів з приватизації об'єкта. 
  • Покупець зобов'язаний компенсувати Виконавчому комітету Вороньківської сільської ради витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 1950,00 гривень протягом 30-ти днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
  • Час та місце ознайомлення з об'єктом: ознайомитися з об'єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради годину огляду об'єкта за телефоном: +38 068 080 04 39 з 09:00 до 17:00 у робочі дні.
  • Організатор аукціону: Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради (код за ЄДРПОУ 44042825)
  • Адреса: 08352, Київська область, Бориспільський район, с. Вороньків, вул. Паркова, 2.
  • Електронна адресаvoronkivska_otg@ukr.net
  • Контактний телефон: +380994910041, Гольоса Юлія Олександрівна
  • Сільський голова: Чешко Любов Іванівна.

Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна», вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України. Покупці-нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону: 

  • Підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператор електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою.
  • Укладає договір купівлі-продажу об'єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на рахунок ГУК у Київській області /Вороньків.сіл/31030000, р/р UA 198999980314111905000010794 в Казначейство України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37955989 ціну продажу об'єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об'єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (зі змінами). 

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика  перераховує на на рахунок ГУК у Київській області /Вороньків.сіл/31030000, р/р UA 198999980314111905000010794 в Казначейство України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37955989 суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п'яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

 

Оператор електронного майданчика перераховує на рахунок ГУК у Київській області /Вороньків.сіл/31030000, р/р UA 198999980314111905000010794 в Казначейство України (ел. адм. подат.), код ЄДРПОУ 37955989 суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п'яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об'єкта приватизації переможцем.

Перелік документів: 

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи: 

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України; 

2) для потенційних покупців - іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу; 

3) для потенційних покупців - юридичних осіб: 

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

 - документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

 - інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

 - остання річна або квартальна фінансова звітність; 

- документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

 - письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов'язань, визначених умовами продажу. 

 

Посилання на перелік авторизованих майданчиків: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-maidanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якй наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майдачик і з яким адміністратор уклав відповідний договір: https://www.dto.com.ua/